Nieuws

Geplaatst: 8 november 2017

8 november 2017: Presentatie Benefits and Concerns of RBI

Op 8 november prestenteert Gerard van der Thiel “Benefits and Concerns of RBI” tijdens de KIWA Inspecta Academy in het Gothia Hotel in Götenborg.


Geplaatst: 3 november 2017

3 november 2017: Werkgroep Inspectie Bovengrondse Opslagtanks

Inventure faciliteert de heroprichting van de Werkgroep Integriteit Bovengrondse Oplslagtanks. Vijf Tankopslagbedrijven zoeken de samenwerking in het verder verbeteren van de integriteit van hun opslagtanks. De eerste vergadering stond vooral in het teken van hernieuwde kennismaking en het heroprichten van de werkgroep. Tevens werden ideeén verzameld voor de agenda van de werkgroep in de komende maanden. De WIBO heeft tevens kennisgenomen van het kortgeleden door Inventure Technologies in samenwerking met Gunvor Petroleum Rotterdam en Mistras ontwikkelde NDO portal van RBIT360 Tanks en een presentatie van Jacco Rosendaal over verbeteren van bodemanalyses.


Geplaatst: 3 juli 2017

Rob Boumans treedt in dienst

Rob Boumans treedt in dienst bij Inventure Technologies in de functie van Junior Asset Integrity Engineer.


Geplaatst: 13 mei 2017

13 mei, 1 juni en 15 juni: Krohne Academy

Gezamenlijke presentatie van Robbert Boer van Kiwa Inspecta en Gerard van der Thiel van Inventure over Asset Health bij de jaarlijkse Krohne Academy in resp Middelburg, Dordrecht en Assen.


Geplaatst: 26 april 2017

StocExpo Dubai

Internationalisatie is een van de strategische doelen van Inventure Technologies. Daartoe hebben Rindert Algra en Gerard van der Thiel een bezoek gebracht aan de jaarlijkse Stocexpo Middle East and Africa in Dubai. Daarnaast werden diverse bezoeken afgelegd aan klanten en geïnteresseerde bedrijven, mede georganiseerd door onze agent Siged.


Geplaatst: 13 april 2017

13-04-2017: Paasactie

Inventure Technologies heeft innovatie hoog in het vaandel staan. De jaarlijkse paasactie is daar een voorbeeld van. De klanten van Inventure werden op 13 april 2017 verrast met een paasbrood op een snijplank in de vorm van een opslagtank. Het thema was hierbij: RBI is teamwork. Dus geen attentie per persoon, maar per team, waarbij het gesprek over RBI en RBIT als oplossing wordt gestimuleerd. Het gebaar is goed ontvangen en gaf vaak aanleiding voor een goed gesprek over de samenwerking.


Geplaatst: 6 april 2017

06-04-2017: Kick-off RBIT Academy

Met de eerste studiedag voor de gebruikers van de RBIT360 software voor Tanks, Piping en Equipment is de kick-off van de RBIT Academy een feit. Met dit initiatief wil Inventure-Technologies een platform bieden om de kennis van- en de ervaring met RBI te delen en te verdiepen met de gebruikers van de RBIT software oplossingen. Op 6 april hebben de deelnemers zich laten informeren over de actuele ontwikkelingen en releases, zoals RBIT360 Equipment, de RCM oplossing voor de onderdelen van een opslagtank die niet trendable zijn (denk aan pompen, kleppen, instrumentatie etc.), de add-on om de onrondheid van een opslagtank te bepalen, de toepassing van rollen bij het autoriseren van gebruikers van RBIT360 en de add-on Venting Capacities. In de afrondende sessies leidde Jacco Rosendaal met de deelnemers een discussie over toekomstige ontwikkelingen die Inventure voor ogen heeft, zoals een integratiemodule om tot geïntegreerd Asset Integrity Management te komen, het NDO portal, waarin geautomatiseerd grote hoeveelheden inspectie-gegevens kunnen worden verwerkt en ingevoerd in RBIT360.

Voor meer informatie over de besproken onderwerpen, zie de volgende posters:


Geplaatst: 11 januari 2017

Gewijzigde licentie-structuur RBIT360

Met ingang van 2017 is de licentiestructuur van RBIT360 software gewijzigd. In de oude structuur was de licentie gesplitst in een site-licentie en een aantal user-licenties en viewer-licenties. Na de wijziging is het aantal gebruyikers per site-licentie ongelimiteerd. Uiteraard worden alleen gebruikers tot de software toegelaten die door de contactpersoon van de klant zijn aangemeld. Daarnaast kunnen de rechten van diverse gebruikers tot op bepaalde hoogte op maat worden gemaakt. Dat wil zeggen dat lees- en schrijfrechten zijn te koppelen aan rollen die in het bedrijf van de klant worden vervuld. Hierbij valt te denken aan de tank-assessor die alle benodigde schermen zite voor het analyseren ebespreken van een opslagtank. Of een rol van trader, die de beschikbaarheid van de opslagtanks kan zien of de manager die alle overzichten kan zien. Op deze wijze zorgt Inventure Technologies ervoor dat de software zoveel mogelijk op maat wordt aangeboden aan de gebruiker.


Geplaatst: 1 oktober 2016

Nienke de Jong neemt afscheid

Zeer tot onze spijt, maar we zagen het al een tijdje aankomen, heeft Nienke de Jong Inventure Technologies per 1 oktober 2016 verlaten. De grote reisafstand en haar groeiende gezin hebben haar tot dit moeilijke besluit gebracht. We zijn Nienke zeer dankbaar voor de waardevolle bijdrage die zij als marketeer pur sang aan Inventure heeft geleverd. We wensen haar heel veel succes bij haar nieuwe werkgever. De taken van Nienke worden voorlopig door Gerard overgenomen en samen met Jacco uitgevoerd.


Geplaatst: 15 september 2016

Update RBIT360

API653 standard added to perform an assessment accordingly
Including Foundation measurements with the subtype Bulges. The norm used for the study calculations is shown in the Study status in the tab Summary.

Coating indication floor specifications Tank definition tab
The specification ‘Coated’ now also has the options internally, externally and internally and externally.

Data analysis improvement to selecting Corrosion rate and PCA
Multiple selection or deselection of both CR and/or PCA made possible

Reports
A major part of the reports section of the application has been redesigned. Most tabs from RBI-Analysis now have a counterpart in Reports. The details per tank are also available in the same tab.


Geplaatst: 23 augustus 2016

Nieuwsbrief drukapparatuur

Naast integrity en reliability management voor tankparken biedt Inventure Technologies ook integrity services aan voor drukapparatuur.

Indien van een verouderd drukvat de oorspronkelijke bouwspecificaties en -documentatie ontbreken, is het niet eenvoudig om, nadat het drukvat geïnspecteerd is, te bepalen of het drukvat nog ‘fit-for-purpose’ is en wat de restlevensduur zal zijn.

https://inventure-technologies.email-provider.nl/web/fr34Sweqji/w8plpa3zo0/55apvuwybb/qvdo1r0i61


Geplaatst: 15 juli 2016

Gerard van der Thiel

Met ingang van half juli is Gerard van der Thiel binnen Inventure-Technologies actief als Business Manager. Hij neemt vooral de Sales- en Marketingtaken op zich.


Geplaatst: 16 juni 2016

Management Events Bussum

Inventure heeft actief deelgenomen aan de jaarlijkse Management Events bijeenkomst in theater ’t Spant te Bussum. Jacco Rosendaal en Jan Teun Koningen hebben daarbij kennis kunnen maken met managers van bedrijven buiten de Tankopslag markt. Dit is vooral van belang, gelet op de ontwikkeling van RBIT360 Equipment en de RCM-aanpak die daarbij hoort.


Geplaatst: 9 juni 2016

FETSA Annual General Meeting 2016

Jacco Rosendaal, managing director en oprichter van Inventure Technologies heeft deelgenomen aan de FETSA meeting in Antwerpen en is daar breed geïnformeerd over de ontwikkelingen op de wereldwijde markt van Tankterminals.


Geplaatst: 14 mei 2016

Licentie structuur

Met ingang van de tweede helft van 2016, gaat Inventure Technologies over op een nieuwe licentiestructuur voor RBIT360 softwareoplossing. Deze structuur volgt de opbouw van RBIT360 met zijn drie pakketten: Tanks, Piping en Equipment. In beginsel zijn er licenties voor Asset management (Inventure Technologies doet het beheer, de klant krijgt inzage) en voor Asset Integrity Management (de klant beheert zelf de informatie en is full-user). De licenties gaan per terminal en hebben een looptijd van een jaar, ingaande januari. Momenteel kent RBIT360 drie add-ons, de API 653 add-on, de Bobo add-on en de Venting Capacity add-on.


Geplaatst: 25 april 2016

RBIT360 Equipment

Tankopslagbedrijven hebben niet alleen tanks. Er bevinden zich aan of in de omgeving van de tanks ook veel appendages als pompen, kleppen, ventielen etc. In het RBI-proces worden deze over het algemeen niet meegenomen, terwijl deze equipments ook hun risico’s, faal-effecten en inspectie- en onderhoudseisen kennen. Reden genoeg om de RBIT360 software uit te breiden met een Equipmentpakket. Deze is gebaseerd op het FMECA (Failure Mode Effect & Criticality Analysis) proces en gestoeld op het RCM (Reliability Centred Maintenance) model. Samen met de Tanks en Piping pakket ontstaat een oplossing die het gehele tankopslagbedrijf omvat.Jan Teun Koningen
Geplaatst: 12 januari 2016

Jan Teun Koningen

Met het oog op de ontwikkeling van RBIT360 Equipment en de inrichting van het RCM-proces daaromheen, is Jan Teun Koningen toegetreden tot het Inventure-team als Subject-matter expert.


Geplaatst: 21 augustus 2015

VOPAK – RBI implementatie project Nederland

In nauwe samenwerking met Vopak Nederland is vorig jaar een traject gestart waarbij alle Vopak Terminals in Nederland worden ondergebracht onder een Risk Based Inspection regime. Doel van het traject is om de integriteit van de tanks te borgen, compliancy te kunnen aantonen met alle wet- en regelgeving en tanks op een efficiënte termijn te opereren.

Robin Essenius, Program Manager Tanks van Vopak Nederland is tevreden over de samenwerking tussen Inventure en Vopak:

“Vopak is een aantal jaren geleden gestart met de implementatie van RBI op basis van EEMUA 159 bij een beperkt aantal terminals. Al snel zag men de meerwaarde in van RBI, ook voor andere terminals. Vanwege de enorme variatie aan tank types en degradatiemechanismen is het geen eenvoudige opgave om alles beheersbaar in één systeem onder te brengen.

Vorig jaar zijn wij de samenwerking gestart met Inventure Technologies om RBI breder uit te rollen binnen Vopak. De combinatie van de software en de expertise van Inventure, gecombineerd met ons eigen team, heeft ons de mogelijkheid gegeven om RBI te implementeren voor alle terminals in Nederland.
Op dit moment zijn we samen met Inventure Technologies bezig om formele goedkeuring te krijgen voor ons RBI proces en het gebruik van Inventure Technologies’ RBIT360 software. De ervaring van Inventure Technologies op dit vlak is hierbij van groot belang.

Na een gedegen selectietraject werken we momenteel driekwart jaar met Inventure Technologies aan de implementatie van RBI bij 8 terminals van Vopak in Nederland. In deze relatief korte tijd hebben we goede stappen gezet om een beter beeld te krijgen van de integriteit van onze belangrijkste assets en zijn we mede dankzij Inventure Technologies dichtbij formele goedkeuring van onze methodiek.

De samenwerking met Inventure Technologies is hierbij zeer waardevol gebleken.

Wij kijken er naar uit om de rest van het implementatietraject samen met Inventure Technologies uit te voeren in de komende jaren.“
Robin Essenius, Program Manager Tanks – Vopak Nederland


Geplaatst: 21 augustus 2015

Maasvlakte Olie Terminal – opslagtanks en pijpleidingen

In 2014 heeft Inventure Technologies bij de Maasvlakte Olie Terminal (MOT) haar asset integrity systeem toegepast voor de opslagtanks en de pijpleidingen. Het systeem omvat een officiële EEMUA STC compliant methodologie inclusief gedetailleerde inspectieplannen met in het verlengde de analyse- en forecast software RBIT360°.

Tijdens de BRZO audit in september 2014 heeft het audit team het asset integrity systeem op hoofdlijnen bekeken. Tijdens de volgende inspectie in september 2015 zal naar verwachting meer inhoudelijk op het systeem worden ingegaan.

“MOT is tevreden met de manier waarop Inventure de systematiek heeft geïmplementeerd. Het in uitvoering brengen van de theorie is momenteel in volle gang”
Peter Kassels, Terminal Manager Maasvlakte Olie Terminal.  

…lees meer


Geplaatst: 20 augustus 2015

RBIT360° Foundation pakket voor MOS Grondmechanica

Begin 2015 is een nieuw softwarepakket gelanceerd, genaamd MOS Foundation. Dit pakket is ontwikkeld als aparte module in RBIT360° in samenwerking tussen Inventure Technologies en MOS Grondmechanica en wordt door MOS ingezet bij haar klanten. In deze module kunnen aan tanks uitgevoerde omtrekshoogtemetingen worden ingevoerd en worden getoetst aan de richtlijn EEMUA 159 en indien gewenst tevens aan de API 653 en de CPR 9-3. Het feit dat deze module in RBIT360° draait, betekent dat de relevante gegevens ook direct beschikbaar zijn voor de andere modules.

“Met het voltooien van de Mos Foundation module in RBIT360° is een stukje werk opgeleverd waarvoor Inventure Technologies en MOS Grondmechanica op een prettige wijze een ontwikkelingstraject hebben doorlopen. Hierbij is van beide zijden de kennis en jarenlange ervaring bij het meten van tanks enerzijds en de ontwikkeling van veilige en robuuste software anderzijds op een praktische wijze gebundeld. Het resultaat mag er zijn en betekent voor ons een mooie stap voorwaarts.”
Gabriel Steenbergen, Senior Adviseur MOS Grondmechanica.

Klik hier voor de brochure RBIT360° – MOS Foundation

…lees meer


Geplaatst: 20 augustus 2015

Training RBIT360°

Gezien de toenemende vraag naar het gebruik van onze software RBIT360° bieden wij een professioneel, op maat gemaakte training aan. U krijgt training in 3 onderdelen. Het eerste deel betreft de op maat gemaakte methodologie. Het tweede deel betreft uitleg en gebruik van de software RBIT360° aangevuld met praktijkoefeningen aan de hand van enkele voorbeeldtanks. Tot slot wordt de gebruiker geïnformeerd over de implementatie van de methodologie en de software. Speciaal voor deze training is een mooie en gebruiksvriendelijke handleiding samengesteld. Meerdere trainingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Alle cursisten die de training succesvol voltooid hebben, zijn nu gecertificeerd RBIT360° RBI Tanks gebruiker.

Mocht u interesse hebben in het volgen van de training, neem dan contact op om te informeren naar de mogelijkheden.


Geplaatst: 20 augustus 2015

Doorontwikkeling: release versie 3.1 RBIT360° Tank Integrity Software

Begin juli 2015 hebben wij een update gedaan van de huidige versie 3.0 van onze softwareapplicatie RBIT360° Tank Integrity op de productieomgeving. In deze update is, naast diverse prestatieverbeteringen, een aantal functionaliteiten toegevoegd of vernieuwd. Alle gebruikers van de software zijn door het RBIT360° support team tijdig op de hoogte gebracht van de nieuwe release en de updates.


Geplaatst: 20 augustus 2015

Inventure’s samenwerking met Inspecta – Scandinavië

Sinds begin dit jaar bestaat er een mooie samenwerking met Inspecta in Noorwegen. Inspecta voorziet in inspecties, testing en certificering, technisch advies en technische trainingen in de industriële sector. Inspecta zet de RBIT360° software in bij haar klanten in tankopslag en voert zelf de analyses uit. Inventure ondersteunt Inspecta met de nodige kennis over het opstellen en implementeren van een RBI methodologie en geeft aanvullend de RBIT360° software training. Indien gewenst levert Inventure de QA/QC voor de analyses.


Geplaatst: 29 januari 2015

Bezoek ons tijdens de StocExpo 2015 in Rotterdam!

Ook dit jaar nemen wij deel aan de StocExpo 2015. Dit evenement bestaande uit een conferentie en een expositie vindt plaats op 17, 18 en 19 maart in de Ahoy te Rotterdam. Na een succesvolle deelname aan Tank Storage Germany, kijken wij er nu naar uit onze nieuwe beursstand op te bouwen in Rotterdam.

Topics die tijdens de conferentie aan bod komen zijn: De groei in de opslagindustrie, de mogelijkheden voor groei, de recente veranderingen met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften en innovaties die bijdragen aan meer efficiency, lagere kosten en meer winstgevendheid.

Inventure presenteert u tijdens de StocExpo vol trots het vernieuwde RBIT360 platform met in het bijzonder de Tank Integrity Software en de Piping Integrity Software. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten. Bezoek ons op stand H13.


Geplaatst: 29 januari 2015

Tank Storage Germany in Hamburg

Op 19 en 20 november 2014 heeft Inventure Technologies deelgenomen aan de eerste editie van Tank Storage Germany in Hamburg. Deze allereerste editie is een groot succes geweest, niet in het minst door de prachtige nieuwe beursstand die we hebben laten bouwen. De locatie van het evenement was ook erg uniek, een monumentale opslagloods voor specerijen. Wij zijn trots dat we erbij zijn geweest! Partner tijdens dit evenement was DEKRA – Material Testing en Inspectie. Gezamenlijk hebben wij 2 goede beursdagen gehad en hebben we interessante contacten gelegd met de conferentiedeelnemers. Wij kijken uit naar een verdere succesvolle samenwerking!


Geplaatst: 29 juli 2014

Brand in olieopslagtanks in Tripoli, Libië

Maandag 28 juli publiceerde de NOS het nieuwsbericht dat de Libische regering om internationale hulp heeft gevraagd, nadat een grote olieopslagtank bij het vliegveld in Tripoli door een raket is geraakt. Er is hierdoor een hevige brand ontstaan die over is geslagen naar een tweede opslagtank.

Deze vuurzee kan tot een humanitaire ramp en een milieuramp leiden. Waar de internationale hulp uit zou moeten bestaan, is niet duidelijk. Libische tv-zenders hebben burgers in een gebied van 3 kilometer rond het vliegveld gevraagd om hun huizen te verlaten. Veel mensen zouden aan deze oproep gehoor hebben gegeven. Voor een enorme explosie wordt gevreesd.


Geplaatst: 11 juli 2014

Veiligheidsbeheersing van Limburgse bovengrondse opslagtanks

Op 10 juli j.l. publiceerde Roermond.nieuws.nl het bericht dat bij 13 Limburgse industriële bedrijven gecontroleerd is of hun bovengrondse opslagtanks voldeden aan de gestelde normen. Dit als onderdeel van een breed onderzoeksproject over tankopslag.

Bij 7 van deze 13 bedrijven werden eerder overtredingen geconstateerd, die zijn inmiddels allemaal ongedaan gemaakt. Daarmee wordt gesteld dat de Limburgse opslagtanks weer veilig zijn. De inspecties hadden betrekking op verschillende aspecten van de tanks: betrouwbaarheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid en blus- en koelinstallaties.

Een mooie quote van gedeputeerde Erik Koppe, verantwoordelijk voor handhaving in Limburg is het vermelden waard: “Veiligheid van omwonenden én personeel staat altijd voorop. Natuurlijk blijft duurzame aandacht voor de veiligheid bij deze bedrijven noodzaak. De eerste verantwoordelijkheid voor de veiligheidsbeheersing ligt bij de bedrijven zelf.”

 


Geplaatst: 22 november 2013

Inventure feliciteert Nuplex en Ashland!

Eind oktober heeft Inventure bij Nuplex Resins en bij Ashland Industries het EEMUA validatie project afgerond voor de opslagtanks. Zowel het Implementatiedocument van de RBI methodiek, het RBI handboek en de RBI software zijn door de EEMUA gevalideerd.  Beide bedrijven mogen vanaf nu de naam ‘EEMUA compliant’ gebruiken in hun documentatie.  Hiermee tonen ze richting de toezichthouder aan dat de gebruikte methodiek om tanks te beoordelen en de informatie vast te leggen, voldoet aan de normen die gesteld worden in de wet- en regelgeving. Een belangrijk onderdeel van dit traject is ook de implementatie van deze RBI methodiek door onze asset integrity engineers: ‘From Office to Operation’.

Een mooi resultaat, Nuplex en Ashland gefeliciteerd!

“Wij stonden voor de opgave om in zeer korte tijd een methodiek te vinden en toe te passen voor de beoordeling van onze opslagtanks. Wij vonden deze methodiek bij Inventure Technologies. De medewerkers van IT hebben ons in zeer korte tijd (6 weken) geholpen om onze inspectie gegevens te interpreteren en deze met het aanwezige software pakket te analyseren. Gelijktijdig werd het RBI Handboek toegesneden op de situatie bij Nuplex. Nuplex heeft alle waardering voor de wijze waarop er door de diverse medewerkers geschakeld is, om dit mogelijk te maken.”
Bas den Hollander, Manager Maintenance & Engineering EMEA – Nuplex Resins …lees meer(c) Inventure Technologies
Geplaatst: 22 november 2013

RB-IT 360° lancering – 1ste kwartaal 2014

We hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten! Er is door ons Software Development Team  hard gewerkt aan een nieuw RB-IT platform. Naar verwachting wordt dit nieuwe platform met de naam RB-IT 360° begin 2014 gelanceerd! Met RB-IT 360° bieden wij u een totaalconcept op het gebied van Asset Management. Wat kunt u verwachten? RB-IT zoals u het kent, maar dan in een nieuw, verbeterd jasje met nieuwe engine en ongekende mogelijkheden! RB-IT 360° combineert namelijk onze huidige losse modules voor asset management, TBI, RBI en RCM voor tanks en pijpleidingen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Klik hier voor een allereerste preview van de Asset Management Software Suite RB-IT 360°!

 


Geplaatst: 22 november 2013

Inventure Technologies to the UK!

Met als doel de actieve markt uit te breiden naar Engeland, heeft Inventure Technologies deelgenomen aan  de Tank Storage Association Conference & Expo in Coventry op 19 september j.l.  Dit evenement, met als thema ‘Veilige en effectieve bulkopslag’ , is door ruim 400 mensen bezocht, uitsluitend uit de tankopslagsector. Met onze, inmiddels zeer vertrouwde, felgekleurde stand trok Inventure Technologies de aandacht van veel bezoekers. Op de stand is door onze gespecialiseerde consultants de RB-IT Tank Integrity Software gedemonstreerd, waar met groot enthousiasme op is gereageerd.


Geplaatst: 22 november 2013

RBI en een betrouwbare restlevensduuranalyse

Een door ons veel gehoorde opmerking is dat men geen RBI wil toepassen omdat men onvoldoende historische data tot de beschikking heeft. Om die reden blijven Time Based termijnen gehanteerd. Echter, het doel is het bepalen van de inspectietermijn. Het gaat namelijk om het vaststellen van de restlevensduur (hoe lang gaat het nog mee?).  Belangrijk hierin is dat een bedrijf moet aantonen bij het bevoegd gezag dat de gekozen termijn veilig gehaald kan worden. Zonder deze betrouwbare restlevensduuranalyse kan noch met een Time Based noch met een Risk Based benadering een zinnige termijn bepaald worden. …lees meer


Geplaatst: 7 oktober 2013

Eerste deelname TSA Conference & Exhibition in Coventry een groot succes!

De gecombineerde conferentie en beurs met als thema ‘Veilige en effectieve bulkopslag’ werd door ruim 400 mensen bezocht. Gezien het programma van de conferentie, was het duidelijk dat ook in het Verenigd Koninkrijk compliance en integrity hoog op de agenda staan. Met onze felgekleurde stand trok Inventure Technologies de aandacht van veel bezoekers.

In de stand werd door onze gespecialiseerde consultants de RB-IT Tank Integrity software en de Piping Integrity software gedemonstreerd, waar met groot enthousiasme op werd gereageerd. Aan de hand van gemaakte contacten worden momenteel de mogelijkheden verkend voor een aantal projecten met als doel de statusbepaling en restlevensduurberekeningen van terminals vast te stellen.

Kort gezegd; een goede 1e kennismaking met de petrochemische industrie buiten de Nederlandse grenzen!


Geplaatst: 8 juli 2013

Vernieuwde RB-IT Piping Integrity Software

Inventure Technologies heeft de Piping Integrity Software vernieuwd. Het softwareprogramma is ontwikkeld om de conditie en de restlevensduur te bepalen van pijpleidingen. Het programma voldoet aan alle belangrijke industriële standaarden en richtlijnen (API 570/571, ASME B31.3) en de studies dragen bij aan het optimaliseren van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de pijpleidingen.  …lees meer


Geplaatst: 8 juli 2013

Validatie EEMUA – Q8

Eind juni heeft Inventure bij Q8 het EEMUA validatie project afgerond voor de opslagtanks. Zowel het Implementatiedocument van de RBI methodiek, het RBI handboek en de RBI software zijn door de EEMUA gevalideerd. Q8 heeft inmiddels het EEMUA Certificate of Compliance ontvangen.

Een mooi resultaat, Q8 van harte gefeliciteerd! …lees meer


Geplaatst: 8 juli 2013

Inspectieplan opslagtanks – Sachem Europe

Recentelijk is het project bij Sachem Europe te Zaltbommel afgerond.  Voor alle tanks op deze plant is een inspectie- en herbeoordelingsplan opgesteld. Tevens is gekeken in welke mate de tanks nog ‘Fit-for-Purpose’ zijn op basis van de geldende wetten, normen en beoordelingsrichtlijnen, namelijk het Warenwetbesluit drukapparatuur, de PGS 29 en de PGS 30. Deze plannen gezamenlijk met de ‘Fit-for-Purpose’-analyse en de methodebeschrijving zijn bij de toezichthouder, de provincie Gelderland, aangeboden ter goedkeuring.


Geplaatst: 8 juli 2013

Inventure Team uitbreiding

Het afgelopen half jaar heeft Inventure hard gewerkt aan diverse innovaties en nieuwe projecten. Zo hebben wij inmiddels de Piping Integrity Software vernieuwd en wordt er momenteel hard gewerkt aan een nieuwe versie van RB-IT Tank Integrity Software. Ook het team van Inventure is vernieuwd, graag willen wij u voorstellen aan enkele nieuwe teamleden: Ruud Nagel, Asset Integrity Engineer, Roeland Havinga, Project Manager Software Development, Heleen van Meeuwen, Asset Integrity Consultant en corrosie specialist en Janine Meertens, Office Manager. Voor meer informatie over de teamleden, klik hier.


Geplaatst: 8 juli 2013

TSA Conference & Exhibition – Coventry, 19 September 2013

Op 19 september 2013 neemt Inventure voor de eerste keer deel aan de TSA Conference & Exhibition dat dit jaar gehouden wordt in Coventry, Groot-Brittannië.

Ruim 60 exposanten zijn die dag aanwezig en er worden ongeveer 300 deelnemers verwacht. Inventure zal de RB-IT Tank Integrity Software  demonstreren. Ook kunnen de aanwezigen zelf de software bekijken en gebruiken.

Namens Inventure nodigen wij u graag uit tegen een gereduceerd tarief. Klik hier voor de uitnodiging.


Geplaatst: 8 juli 2013

European Bulk Liquid Storage 2013

30 & 31 Oktober 2013, Rotterdam

Sieger Koops, Technical Manager, zal namens Inventure Technologies aanwezig zijn bij deze conferentie in Rotterdam. Hij geeft een presentatie over “Operations Maintenance of Bulk Liquid Storage”.

Voor meer informatie over dit evenement en de presentatie inhoudelijk verwijzen wij u graag naar de brochure! Wilt u aan dit evenement deelnemen? Neem dan even contact met ons op. Wij kunnen een korting voor u regelen op de deelname aan de conferentie.


Geplaatst: 22 februari 2013

Aanbod Quickscan – voldoen uw installaties aan de wet- en regelgeving?

In het kader van een strenger toezicht op risicovolle bedrijven en de strengere controle op de naleving van wet- en regelgeving en de handhaving van de Milieuvergunning, bieden wij de oplossing tot het beheersen van alle risico’s.

  • Is uw inspectieregime toereikend?
  • Wat is de staat van uw opslagtanks?
  • Zijn alle risico’s in kaart gebracht?
  • Bent u in staat de juiste risicobeheersende maatregelen te treffen en te onderhouden?
  • Welke kosten zijn eraan verbonden om ‘in compliance’ te zijn?

 

Als specialisten en consultants in Asset Integrity voorzien wij in Risk Based Inspection (RBI) en Reliability Centered Maintenance (RCM) analyses voor PGS-29 tanks, PGS-30 tanks en atmosferische apparatuur. …lees meer


Geplaatst: 12 september 2012

RBI bij Q8 Petroleum

Sinds mei 2011 voert Inventure Technologies de RBI facilitatie uit voor een aantal fabrieken van de Q8 raffinaderij in Rotterdam. Doel hiervan is te komen tot een inspectie- en onderhoudsregime op basis van risico’s. Onderdeel van het traject is de termijnflexibiliseringsaanvragen voor fornuizen. Een aantal van deze aanvragen is al overgedragen en goedgekeurd door de AKI. …lees meer


Geplaatst: 16 augustus 2012

Primeur voor Inventure: EEMUA gevalideerde RBI methodiek & RBI Software geïmplementeerd

Inventure heeft een officieel door EEMUA goedgekeurde RBI methodiek geïmplementeerd bij een tankopslagbedrijf in het Rotterdams havengebied. Inventure’s RB-IT Tank Integrity Software, RBI methodiek en inspectieplan als onderdeel van deze RBI implementatie zijn hiermee ook officieel goedgekeurd door EEMUA.

De klant heeft inmiddels, als tweede bedrijf ter wereld, een officieel EEMUA certificaat ontvangen. Meer nieuws hierover volgt.


Geplaatst: 16 augustus 2012

Product Change Module nu beschikbaar in RB-IT

De nieuwste add-on in RB-IT is de Product Change module. Bij commerciële tankterminals wordt het product vaak gewisseld. De impact van deze wissels kan met behulp van deze add-on efficiënt worden verwerkt en dat resulteert in het eenvoudig managen van de integriteit en de inspecties van de opslagtanks. Dankzij deze praktische module in RB-IT worden namelijk de gevolgen voor de inspectietermijn van de productwijziging op een snelle en eenvoudige wijze  voor u berekend. …lees meer


Geplaatst: 16 augustus 2012

Deelname aan IIR – 22e editie opslagtanks 2012

Na een jaar afwezig te zijn geweest, zal Inventure voor de derde keer deelnemen aan de IIR – Opslagtanks, dit jaar de 22e editie die plaatsvindt op 14 & 15 november a.s., het evenement waar de gehele opslagsector uit Nederland en België samenkomt. Inventure leidt de workshop ‘Risk Based Inspection’ waarin we de do’s en don’ts van het implementeren van een RBI methodiek bespreken. Vanuit onze ervaring met de DCMR Milieudienst Rijnmond, kunnen wij u informeren wat belangrijk wordt geacht, waar op gelet wordt door de Milieudienst en op welke wijze de gevarenzone vermeden kan worden. …lees meer


Geplaatst: 16 augustus 2012

Nieuwe website live!

Met ingang van woensdag 15 augustus 2012 is de geheel vernieuwde website van Inventure Technologies live! Een nieuwe look & feel, vernieuwde content en helemaal up to date!

De doelstelling van onze nieuwe website is om u, als bezoeker, gestructureerd en snel, van de gewenste informatie te voorzien. En dit alles op een eenvoudige manier. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief dan zorgen wij ervoor dat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. Ook op de homepage worden regelmatig de meest recente nieuwtjes en innovaties geplaatst.

Kijk gerust eens rond op de nieuwe site en laat ons weten wat u ervan vindt!


Geplaatst: 12 maart 2012

Nieuwe medewerkers Inventure Technologies

De afgelopen maanden is Inventure Technologies als onderneming sterk gegroeid. Inmiddels beschikken we dan ook over een ervaren team van onderhoudsengineers. De nieuwe werknemers worden, na een strenge selectieprocedure, intensief begeleid in hun carriere. Dat wil zeggen dat er voldoende ruimte is voor vakgerelateerde, maar ook persoonlijke, ontwikkeling. Zo wordt er bijvoorbeeld een master in onderhoudsengineering gevolgd, wordt er een IKT3 opleiding gevolgd en wordt er aan op maat gemaakte traineeships deelgenomen.


Geplaatst: 12 maart 2012

StocExpo 2012

Ook dit jaar zijn we weer aanwezig op de StocExpo, hét evenement binnen de sector van opslagtanks dat plaatsvindt van 13 t/m 15 maart 2012 in Ahoy te Rotterdam. Inventure Technologies presenteert bij stand 162 het innovatieve en succesvolle RB-IT software programma, speciaal ontwikkeld voor het effectief uitvoeren van RBI studies aan opslagtanks. Onze ervaren onderhoudsengineers bieden u de mogelijkheid de RB-IT software te testen en zij adviseren u graag over de diverse voordelen en mogelijkheden voor uw opslagtanks. Wij hopen u te mogen ontvangen op onze stand!


Geplaatst: 12 maart 2012

BoBo add-on in RB-IT

De add-on gebaseerd op de Bodembescherming atmosferische bovengrondse oplagtanks (BoBo-richtlijn) als onderdeel van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), is nu in RB-IT beschikbaar. Op basis van de resultaten van de RBI studie, wordt de BoBo score automatisch gegenereerd in de software. Zodra er een u pdate plaatsvindt van de RBI studie, wordt ook de BoBo-score bijgewerkt. Extra werk is dus niet nodig.


Geplaatst: 29 augustus 2011

EEMUA speciaal regionaal forum Benelux

De ‘Engineering Equipment and Materials Users Association (EEMUA) houdt op 22 september 2011 een speciaal regionaal forum te Ridderkerk, nabij Rotterdam. Het thema is ‘safe and effective asset management’.

Het evenement is open voor operatie, engineering and procesveiligheids managers in de petrochemie, energie, nutsbedrijven en andere bedrijven met diverse omvang die industriele installaties beheren. Het is …lees meer


Geplaatst: 29 augustus 2011

RBI studies op fornuizen bij BP

Voor BP Raffinaderij Rotterdam heeft Inventure Technologies onlangs een risico-analyse uitgevoerd op een aantal fornuizen. Het betrof een zestal fornuizen van het type crude, kerosine en naptha/waterstof. Sinds mei 2011 biedt de PRD via katern 2.3 voor periodieke herbeoordeling de mogelijkheid om de vaste termijn te verlengen naar 4 jaar of zelfs naar 6 jaar middels een risico-analyse. Al dan niet in combinatie met termijnverlenging of termijnflexibilisering kan dan het stopinterval verlengd worden boven de 4 jaar. De uitgebreide analyse focust …lees meer


Geplaatst: 29 augustus 2011

RB-IT bij Odfjell Terminal Rotterdam

Inventure Technologies is momenteel bezig met een RBI project bij Odfjell Terminal Rotterdam. Hierbij worden de ca. 300 opslagtanks bestudeerd en in een risico gedreven onderhoudsprogramma opgenomen. Naast een risicoanalyse aangevuld met de bepaling van een verantwoorde operatietermijn, worden ook de onderhouds- en inspectiescopes bepaald en wordt een financiële forecast opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Inventure’s ‘RB-IT’ software pakket. Er is in het verleden, en er wordt nog steeds veel energie gestopt in het goed onderhouden van de opslagtanks, …lees meer


Geplaatst: 9 april 2011

Inventure lanceert cursus ‘RBI & Praktische Implementatie’

In samenwerking met IIR en Lloyds Register wordt in juni 2010 de eerste cursus ‘RBI & Praktische Implementatie’ georganiseerd. De nadruk bij deze 5-daagse cursus (verspreid over 5 weken) ligt, zoals de naam al doet vermoeden, op implementatie. De cursus kenmerkt zich door hands-on benadering waarbij ook uitgebreid kennis genomen wordt van het software pakket ‘Capstone’. Een unieke kans om vrijblijvend te leren en te werken met RBI software op echte cases.


Geplaatst: 9 februari 2011

StocExpo 2011: wat maakt RB-IT zo bijzonder voor u

Breng een bezoekje aan Inventure Technologies tijdens StocExpo 2011 in Ahoy! HET event voor Europa’s Tank Terminal industrie. U kunt ons vinden op stand nummer 190 waar u voorzelf kan zien wat RB-IT zo uniek maakt.
Verbaas u over het feit dat u voor zo weinig geld zoveel inzicht kan krijgen in uw tankpark! Zo kan eenvoudig doch gedetailleerd bepalen wat de status is, hoe lang ze nog mee gaan, wat de toekomst gaat brengen aan zowel activiteiten en kosten, wanneer er geïnspecteerd moet worden etc etc.


Geplaatst: 9 februari 2011

Unieke samenwerking biedt interessante mogelijkheden

Onlangs is Inventure een unieke samenwerking gestart met de firma IIRS Benelux. Door hun Tank terminal maintenance management systeem, Temiq, en de Pocket-LRS inspectie applicatie te koppelen met RB-IT ontstaat nu een geheel dat zowel de uitvoerende kant als de verwerkende kant dekt. Onder uitvoering bedoelen we hier het opstellen van inspectie-rondes, maken van werkpakketten, informatie verzameling middels handige pocket-pc, doorlopen van checklisten, taakbeheer etc. De verwerkende kant gaat natuurlijk meer over wat die informatie vervolgens eigenlijk  …lees meer


Geplaatst: 9 februari 2011

Add-on voor leidingwerk op de Terminal

Naast de succesvolle Tank module en Capex/Opex module (budget forecasting) is er nu ook een module beschikbaar voor het leidingwerk op de terminal/tankpark. Hiermee kan nu ook het leidingwerk technisch worden beheerd wat betreft inspecties, onderhoud en budgettering. We maken hiervoor gebruik van dezelfde normen en richtlijnen als bij raffinage en chemische fabrieken maar dan in een ‘eenvoudiger’ jasje wegens de bijzondere gebruiksvorm. De interface werkt op dezelfde wijze als voor de tanks en stelt de gebruiker bijvoorbeeld in staat diverse monitoring locations te …lees meer


Geplaatst: 2 augustus 2010

RBI resultaat: stop overslaan

Onlangs heeft Martin Ideler zijn eerste RBI project afgerond van een chemische fabriek die o.a. Aceton, IPA en MIBK produceert. De fabriek bestond uit 7 units, ca. 300 stuks equipments en ruim 2000 leidingen. De RBI studie heeft uitgewezen dat zonder het risico op economisch en HSE gebied te verhogen, het inspectie termijn naar 8 jaar kan. Deze stond voorheen op 4 jaar en betekent praktisch dus dat er een stop kan worden overgeslagen!


Geplaatst: 2 augustus 2010

RBI gedreven inspectieplannen

Inventure heeft een project uitgevoerd om een goede vertaling te maken van de RBI resultaten van een chemische installatie in de Rotterdamse haven naar een gestroomlijnd inspectieplan. Onder andere is gewerkt aan de corrosiecircuits, trendingen en ‘Must-Get Thickness Monitoring Locations’. Ook het CUI programma heeft een update ondergaan op basis van evaluaties uit de laatste stop.


Geplaatst: 2 augustus 2010

RB-IT applicatie voor opslagtanks

Inventure heeft een unieke applicatie ontwikkeld waarmee eenvoudig RBI studies kunnen worden uitgevoerd op de opslagtanks geheel volgens EEMUA 159. Daarnaast kan men aanvullend CAPEX/OPEX analyses maken en zogenaamde ‘What If’ scenarios simuleren waarin de impact van reparaties en modificaties kan worden bekeken.


Geplaatst: 9 april 2010

Nominatie ‘Maintenance Talent of the Year’

Jacco Rosendaal, werkzaam bij Inventure Technologies, is door de NVDO genomineerd voor de titel ‘Young Maintenance Talent of the Year’. In oktober verscheen reeds een uitgebreid interview in het vakblad ‘Industrial Maintenance’ naar aanleiding van deze nominatie. De uiteindelijke verkiezing wordt gehouden op 17 juni. Inventure Technologies is als innovatieve onderhouds-specialist trots om ‘the talent of the year’ in huis te hebben. We gaan ons inzetten om dit hoge niveau in de toekomst te handhaven.


Geplaatst: 9 april 2010

Fase afgerond in baanbrekend ontwikkelingsproject

Inventure Techologies heeft de afgelopen 1,5 jaar meegewerkt aan de ontwikkeling van de ‘Rayscan’ (TM) bij Applus RTD. Dit is een apparaat dat met zeer hoge kwaliteit en snelheid, ‘real-time’, digitale rontgen opnames maakt van pijp-lasverbindingen.
Inventure heeft hierbij het marktonderzoek, project-management en functional design voor zijn rekening genomen. Het apparaat is inmiddels klaar en gekwalificeerd. Op naar het eerste project dat gepland staat voor mei.


Geplaatst: 9 april 2010

Van 4 naar 8 jaar turnaround

Inventure Technologies heeft eind 2009 de laatste hand gelegd aan de RBI facilitatie van een chemische fabriek. Aan de hand van deze RBI studie is het shutdown interval verlengd van 4 naar 8 jaar. Dit betekent in de praktijk dus dat een inspectiestop kan worden overgeslagen! Hier komt nog bij dat het inspectieplan ook verder gestroomlijnd is waarmee ook weer kostenbesparingen zijn gerealiseerd. Door de grondige analyse zijn geen concessies gedaan aan de intregriteit van de fabriek en ongeplande downtime is dan ook niet te verwachten.


Geplaatst: 22 juli 2009

Maintenance Innovation

Bent u beniewd of dat nieuwe innovatieve onderhoudsconcept daardwerkelijk succesvol zal zijn en hoe dat het beste aangepakt kan worden? Een solide markt analyse is daarbij erg belangrijk. Wij voeren deze analyses uit en zijn ook zeer ervaren met het daaropvolgende projectmanagement ter realisering van het succes.


Geplaatst: 22 juli 2009

RBI Facilitators & Engineers

Een van de voordelen van ons kleine bedrijf is dat we ‘lean and mean’ zijn. We bieden RBI facilitators, ingenieurs, RBI studies en training aan tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Eén van onze turn-key dienstverleningen is RBI met behulp van EEMUA 159 voor opslagtanks. De assessments kunnen worden uitgevoerd met onze eigen software.


Geplaatst: 22 juli 2009

From Office to Operation

We leggen niet alleen de nadruk op innovatie maar ook op de implementatie daarvan. Een goed voorbeeld van onze toegevoegde waarde is in onze Risk Based Inspectie projecten. We voeren niet alleen de studie uit maar dragen er ook zorg voor dat de resultaten geimplementeerd worden in gestroomlijnde inspectieplannen. Doorgaans gaat dit in nauwe samenwerking met de inspectiedienst van de klant.


Geplaatst: 22 juli 2009

Meet Inventure Technologies

Inventure Technologies is een nieuwe, snel groeiende organisatie gespecialiseerd in innovatie op onderhoudsgebied in de olie en gas industrie. We ontwikkelen, assisteren en faciliteren in innovatieve processen en zijn in het bijzonder sterk op het gebied van RBI en onderhoudsgerelateerde methodieken. Inventure Technologies is opgericht door Rindert Algra en Jacco Rosendaal. We houden u op de hoogte van onze ontwikkelingen in een halfjaarlijkse nieuwsbrief.