Opslagtanks

Nederland

Vopak Nederland – RBI Implementatie project

Waar: Nederland

In 2014 is Vopak Nederland in samenwerking met Inventure Technologies gestart met het Programma RBI Tanks. Als eerste project in dit programma worden alle Terminals van Vopak in Nederland onder een Risk Based Inspection regime gebracht. Doel van het programma is borging van de integriteit van de tanks, aantonen van de compliance met alle relevante wet- en regelgeving en operatie van de opslagtanks op een efficiënte termijn.

Robin Essenius, Program Manager Tanks van Vopak Nederland is tevreden over de samenwerking met Inventure Technologies:
“Vopak is een aantal jaren geleden gestart met de implementatie van RBI op basis van EEMUA 159 bij een beperkt aantal terminals. Al snel zag men de meerwaarde in van RBI, ook voor de andere terminals. Vanwege de enorme variatie aan tank-types en degradatiemechanismen is het geen eenvoudige opgave om alles beheersbaar in één systeem onder te brengen. In 2014 zijn wij de samenwerking gestart met Inventure Technologies om RBI breder uit te rollen binnen Vopak. De combinatie van de software en de expertise van Inventure, gecombineerd met ons eigen team, heeft ons de mogelijkheid gegeven om RBI te implementeren voor alle terminals in Nederland.

Wij kijken ernaar uit om de rest van het programma samen met Inventure Technologies uit te voeren in de komende jaren.”


Rotterdam/Botlek

RBI opslagtanks

Waar: Rotterdam/Botlek

Voor een opslagtankbedrijf in Rotterdam heeft Inventure Technologies een RBI project uitgevoerd waarbij op alle tanks een RBI assessment is uitgevoerd. De methode alsmede het RBI handboek is goedgekeurd door de EEMUA.


Rotterdam/Botlek

Consultancy Tank Onderhoud

Waar: Rotterdam/Botlek

Aan de hand van een RBI assessment is een onderhoudsplanning samengesteld in Inventure’s software pakket RB-IT. Deze planning is risico-gebaseerd voor de komende jaren. Meegenomen hierin is de heersende wetgeving, repair/replace decisions, Inspection interval Extension en toekomstige Capex/Opex trajecten.


Rotterdam/Botlek

RCM facilitatie Opslagtanks

Waar: Rotterdam/Botlek

De RCM studie is uitgevoerd waarbij veiligheid-kritieke items via FMECA’s een beoordeling en onderhoudsregime kregen toegekend in TAO, SAO, GAO en TAO-O taken.


Rotterdam/Botlek

Business case: vervangen extern drijvend dak opslagtanks

Waar: Rotterdam/Botlek

De kosten van vervanging van het drijvend dak zijn uitgezet tegen de kosten en voordelen van een dome roof in combinatie met een innerfloat.


Rotterdam/Botlek

RBI opslagtanks raffinaderij + RBI workshops

Waar: Rotterdam/Botlek

Voor het gehele tankpark is een RBI assessment uitgevoerd, inclusief een volledig risico-gebaseerde onderhoudsplanning voor de komende jaren. Hierdoor wordt de downtime van tanks verlaagd en een kosteneffectieve onderbouwing gegeven van het onderhoud aan de opslagtanks.


Raffinaderij Botlek

Fitness-for-Service analyse

Waar: Raffinaderij Botlek

Een software module is ontwikkeld die een aantal afkeurcriteria uitrekent voor de wind load en de roof load van een opslagtank.


Antwerpen

Audit Storage tanks

Waar: Antwerpen

Het RBI systeem is ge-audit en er zijn oplossingen aangedragen om de resultaten beter te kunnen implementeren en de nauwkeurigheid van de assessments te verbeteren.


Raffinaderijen & Chemische fabrieken

Rotterdam/Botlek

RBI facilitatie smeerolie unit

Waar: Rotterdam/Botlek

Als onderdeel van een programma om de raffinaderij op langere shut-down termijn te opereren is een RBI studie uitgevoerd op een smeerolie unit. De kans van falen is bepaald aan de hand van individuele corrosie snelheden per leiding en vat. Ook is per equipment een aparte risk assessment uitgevoerd. Dit resulteerde in een zeer gedetailleerd inzicht in inspectietermijnen en restlevensduur van de smeerolie unit. Aangezien deze units over het algemeen vrij weinig aantasting vertonen bleek het mogelijk om de volledige unit op een aanzienlijk langere inspectietermijn te opereren. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat voor de fornuizen een apart traject is ingesteld met als doel een termijn flexibilisering mogelijk te maken in overeenstemming met PRD 2.3.


Rotterdam/Botlek

Cont