Industry Solutions & Consultancy

Risicobeheersing

Hoe staat het met uw risicobeheersing?

Voldoen uw installaties aan de gestelde wet- en regelgeving? Is het inspectie- en onderhoudsregime toereikend? Wat is de staat van uw opslagtanks? Zijn alle risico’s in kaart gebracht? Bent u in staat de juiste risicobeheersende maatregelen te treffen en te onderhouden? Welke kosten zijn eraan verbonden om ‘in compliance’ te zijn?

Risicobeheersing

Inventure Technologies voorziet in alle antwoorden op bovenstaande vragen. Onze Asset Integrity Consultants bieden u de kennis en expertise om bij te dragen aan de handhaving van uw milieuvergunning.

 

Kennis & Expertise

Technisch
 • Kennis van en ervaring met NDO technieken en de veelzijdigheid hiervan
 • Kennis van materiaalspecificaties
 • Identificeren van degradatiemechanismen
 • Kennis van industriële processen
 • Kennis van wetgeving
 • Berekenen van corrosietrends
 • Restlevensduur bepaling
 • Inspectie-interval bepaling
 • Conformity checks
 • Data integrity checks
 • Interpreteren van visuele inspectieresultaten
 • Risico analyse
 • Rapporteren van degradatiemechanismen en corrosiesnelheden
 • Schrijven van effectieve inspectieplannen
 • Schrijven van effectieve onderhoudsplannen
 • Schrijven van best practices en procedures
 • Communiceren van resultaten
 • Implementeren van resultaten
 • Evergreening en MOC

RBI & RCM

Risk Based Inspection (RBI)

De kern van Risk Based Inspection is het bepalen van het inspectieregime op basis van de te verwachte degradatie en de risico’s op falen. RBI is een methodologie om te bepalen hoe de integriteit van een installatie verandert en op welke wijze daarmee omgegaan dient te worden. 

De te nemen acties hangen af van het risico van falen dat is ontstaan of gaat ontstaan als niets wordt gedaan. Voorop staan natuurlijk de gevolgen voor veiligheid en milieu. Maar ook economische gevolgen spelen vaak een belangrijke rol.

Belang en voordelen RBI

RBI brengt het degradatiegedrag in kaart en analyseert vervolgens wat het effect is op de integriteit van een asset. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van beter, uitgebreid of frequent onderzoek kan de integriteit van een asset langer gewaarborgd blijven en daardoor kan wellicht een dure onderhouds-stop uitgesteld worden.

Dit kan ook in omgekeerde volgorde gebeuren: hoe kunnen de onderhoudsparameters aangepast worden om een bepaald termijn dat een installatie of asset in bedrijf is te garanderen. Het is dan ook van belang om te begrijpen dat RBI verantwoorde beslissingen mogelijk maakt.

 

Reliability Centered Maintenance (RCM)

RCM is een unieke methode voor het bepalen van het veilige minimum aan onderhoudstaken dat moet worden uitgevoerd om de functies van technische systemen in stand te houden. RCM heeft daarbij niet als doel het optreden van storingen te voorkomen, maar om de gevolgen van die storingen binnen de grenzen te houden die vooraf als acceptabel worden gesteld op basis van de bedrijfsdoelstellingen. Belangrijk onderdeel hiervan is een risicomatrix.

Een volledige RCM-analyse geeft antwoord op zeven vragen over de te onderzoeken installatie.

Belang en Voordelen RCM

Indien goed toegepast, leidt RCM verbazingwekkend snel tot opmerkelijke verbeteringen in de effectiviteit van onderhoud. Onze RCM specialist kan in de functie van RCM facilitator een belangrijke rol spelen, zoals vaststellen welke bedrijfsmiddelen het meest kunnen profiteren van RCM en op welke manier; bepalen welke middelen nodig zijn om RCM op de geselecteerde bedrijfsmiddelen te kunnen toepassen; bepalen wie de analyse uitvoert, wanneer en waar de analyse uitgevoerd wordt, beslissingen controleren en ervoor zorgen dat iedereen voldoende is voorbereid en regelmatig overleg in een cross-functioneel team om zo voldoende draagvlak te creëren binnen het bedrijf door ook onderhoud- en productiemedewerkers bij het RCM proces te betrekken.


Downloads

Consultancy & Engineering

Asset Integrity - Consultancy & Engineering

Folder over de Consultancy Services van Inventure

Quickscan - Risicobeheersing

Quickscan - Risicobeheersing

Folder risicobeheersing