Consultancy

Risicobeheersing

Hoe staat het met uw risicobeheersing?

Voldoen uw installaties aan de gestelde wet- en regelgeving? Is het inspectie- en onderhoudsregime toereikend? Wat is de staat van uw opslagtanks, de leidingen en de appendages? Zijn alle risico’s in kaart gebracht en is vastgesteld welke onderdelen kritisch zijn? Bent u in staat de juiste risico beheersende maatregelen te treffen en te onderhouden? Welke kosten zijn eraan verbonden om ‘in compliance’ te zijn?

Risicobeheersing

Inventure Technologies voorziet in antwoorden op bovenstaande vragen. Onze Asset Integrity Consultants bieden u de kennis en expertise die nodig is om uw milieuvergunning te handhaven en te onderbouwen.

 

Kennis & Expertise

Technisch
 • Kennis van en ervaring met NDO technieken en de veelzijdigheid hiervan
 • Kennis van materiaalspecificaties
 • Identificeren van degradatiemechanismen
 • Kennis van industriële processen
 • Kennis van wetgeving en industriestandaarden zoals EEMUA 159, API 653, API 579 etc.
 • Berekenen van corrosietrends
 • Restlevensduur bepaling
 • Inspectie-interval bepaling
 • Conformity checks
 • Data integrity checks
 • Interpreteren van visuele inspectieresultaten
 • Risico analyse
 • Rapporteren van degradatiemechanismen en corrosiesnelheden
 • Opstellen van effectieve inspectie- en onderhoudsplannen
 • Vaststellen van 'Best Practices' en procedures
 • Communiceren van resultaten
 • Implementeren van resultaten
 • Evergreening (actualiseren van Tankassessments) en MOC

RBI & RCM

Risk Based Inspection (RBI)

De kern van Risk Based Inspection is het bepalen van het inspectieregime op basis van de te verwachte degradatie en de risico’s op falen. RBI is een methodologie om te bepalen hoe de integriteit van een installatie verandert en op welke wijze daarmee omgegaan dient te worden. 

De te nemen acties hangen af van het risico van falen dat is ontstaan of gaat ontstaan als niets wordt gedaan. Voorop staan natuurlijk de gevolgen voor veiligheid en milieu. Maar ook economische gevolgen spelen vaak een belangrijke rol.

Belang en voordelen RBI

RBI brengt het degradatiegedrag in kaart en analyseert vervolgens wat het effect is op de integriteit van een asset. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van beter, uitgebreid of frequent onderzoek kan de integriteit van een asset langer gewaarborgd blijven en daardoor kan de frequentie van onderhouds-stops omlaag en blijven tanks gemiddeld langer aaneengesloten veilig te opereren.

Dit kan ook in omgekeerde volgorde gebeuren: hoe kunnen de onderhoudsparameters zodanig worden aangepast om een gewenste in-service-termijn van een installatie te garanderen. Toepassing van RBI maakt verantwoorde beslissingen mogelijk.

 

 

Reliability Centered Maintenance (RCM)

RCM is een methode voor het bepalen van het veilige minimum aan onderhoudstaken dat moet worden uitgevoerd om de functies van technische systemen in stand te houden. RCM heeft daarbij als doel om de gevolgen van storingen binnen de grenzen te houden die vooraf als acceptabel worden gesteld op basis van de bedrijfsdoelstellingen. Belangrijk onderdeel hiervan is de Failure Mode Effect & Criticality Analysis op basis van een risicomatrix.

Implementatie van RBIT360 Software oplossingen

Inventure Technologies levert RBIT360 Software oplossingen voor Asset Integrity van Tanks en Leidingen op basis van RBI en voor Equipment op basis van RCM. Voor de implementatie van deze software is het nodig om vooraf de toepassing van de methodiek op het bedrijf toe te snijden en vast te leggen in een Handboek. Inventure Technologies beschikt over de benodigde kennis en ervaring om een dergelijk handboek te maken door het generieke handboek dat vanuit de consultancypraktijk is opgebouwd, in nauw overleg met de klantorganisatie voor deze organisatie op maat te maken.

De volgende stap in het proces is het verzamelen van de relevante data (engineering data, onderhouds- en bouw historie, inspectiegegevens etc.) van de Tanks, Leidingen en het Equipment. Het handboek en de opbouw van de data-bases in de software zijn daarbij leidend. De compleetheid en juistheid van de beschikbare informatie is bepalend voor de kwaliteit van de Assessments die daarna volgen.

De Tankassessments zelf worden door onze consultants uitgevoerd op basis van de gekozen industriestandaard (EEMUA 159 of API 653) en afgesloten met een Technical Review, waarbij de Inspectie-afdeling van de klantorganisatie vaststelt of de Tankassessment correct en volledig is uitgevoerd, en een Company Review, waarbij managers van de betrokken bedrijfsprocessen (bijv Asset Management, Operations, SHEQ) de Tankassessment en de daaruit voortvloeiende resultaten vaststellen.

Telkens wanneer nieuwe data beschikbaar komen, bijvoorbeeld na een inspectie, kan de Tankassessment door een consultant van Inventure Technologies worden geactualiseerd en door de klantorganisatie opnieuw worden vastgesteld.

Implementatie van RBIT360 software grijpt in op meerdere processen, zoals Operations, MOC, Asset Management, Data-management en Asset Integrity Management. Inventure Technologies levert ook consultancy voor de begeleiding van de klantorganisatie om de toegevoegde waarde van deze nieuwe software-oplossing maximaal tot zijn recht te laten komen.

 

Downloads

Consultancy & Engineering

Asset Integrity - Consultancy & Engineering

Folder over de Consultancy Services van Inventure

Quickscan - Risicobeheersing

Quickscan - Risicobeheersing

Folder risicobeheersing