Asset integrity management - software suite RBIT360°

De RBIT360° software suite omvat een totaalconcept om Asset Integrity Management voor tankopslagbedrijven mogelijk te maken. De suite combineert de pakketten tanks, piping en equipment in 1 totaaloplossing. De software is volledig cloud-based en kan en werkt vanuit de web browser.

De pakketten waaruit de suite bestaat worden hierna beschreven.

Indien gewenst kan Inventure Technologies ook klant specifieke software (-aanpassingen) ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is het MOS Foundation pakket.

RBIT-Tanks

Tanks

RBIT360° - Tanks is een compleet en innovatief softwarepakket voor het uitvoeren van integriteitsstudies voor opslagtanks.

RBIT360° –Tanks draagt bij aan het optimaliseren van de veiligheid, betrouwbaarheid en winstgevendheid van opslagtanks, door het berekenen van een structurele sterkte en het bepalen van de inspectie- en onderhoudsstrategie. In het pakket tanks zijn de belangrijkste industriële normen en richtlijnen (BoBo, PGS29, EEMUA 159, API 653) opgenomen. Aan de hand van de analyses van alle onderdelen van de opslagtank wordt de periode van veilig opereren vastgesteld. Dit kan zowel risk based als time based. Het invoeren en structureel gebruiken van RBI360° Tanks leidt tot hoogwaardig Asset Integrity Management waardoor de organisatie zijn assets aantoonbaar verantwoord kan opereren.

Piping

Piping

In aanvulling op Tanks is het softwarepakket RBIT360° Piping ontwikkeld, ontstaan vanuit de marktvraag voor een goed onderbouwd onderhouds- en inspectieregime voor terminal piping. Deze module voldoet aan alle belangrijke industriële standaarden en richtlijnen (API570/571, RTOD, ASME B31.3). In deze module wordt gebruik gemaakt van restlevensduurbepalingen en van de classificatie van pijpleidingen uit de API570. De studies in dit softwarepakket dragen bij aan het optimaliseren van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de pijpleidingen. De corrosiesnelheden worden uitgerekend aan de hand van de resultaten uit wanddiktemetingen. Het pakket is volledig naar de wensen van de klant in te richten qua materialen, corrosieloops, inspectie grids en inspectie activiteiten. Aan de hand van de gedefinieerde inspecties kan met een druk op de knop per jaar een inspectiescope worden uitgedraaid. Hierdoor lopen uitgevoerde inspecties en de gedefinieerde piping en ‘condition monitoring locations’ altijd synchroon.

RCM

Equipment

De RBIT360° - Equipment pakket is ontwikkeld als antwoord op de klantvraag om ook te kunnen beschikken over een risico gebaseerd onderhoud- en inspectieregime voor functionele componenten zoals pompen, afsluiters, mixers etc. op een terminal. Deze elementen zijn veelal niet aan een trendbare degradatie mechanismes onderhevig. Toepassing van dit pakket leidt tot een overzicht van de benodigde preventieve activiteiten om de risico's van de equipment onderdelen te mitigeren. Deze activiteiten kunnen tot werkpakketten worden geclusterd waarbij het risico voor en na de mitigerende preventieve actie kan worden bepaald. De werkpakketten kunnen worden klaargezet voor import in het maintenance management systeem.

MOS

MOS Foundation

Het MOS Foundation pakket is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen Inventure Technologies en MOS Grondmechanica. In dit pakket kunnen aan tanks uitgevoerde omtrek-hoogtemetingen worden ingevoerd en worden getoetst aan de richtlijn EEMUA 159 en indien gewenst tevens API 653 en CPR 9-3.

Aan de hand van de ingevoerde meetresultaten en op basis van de gekozen toetsingsnorm (EEMUA 159, API 653, CPR 9-3) genereert de software een overzichtelijke rapportage.

Op dit pakket kan geen gebruikerslicentie worden gesloten maar het demonstreert wel de mogelijkheid tot het ontwikkelen van klant specifieke oplossingen binnen ons platform.

Licentie

Toegang tot de software geschied door het nemen van een licentie op een van de pakketten. Per terminal of bedrijf is een centrale beheerder verantwoordelijk voor het verder toekennen van toegang en gebruiksrechten via "rollen". Het aantal gebruikers is binnen de licentie onbeperkt.

De software is toegankelijk via de productpagina: www.rbit360.com.

De Licentie wordt afgesloten door het wederzijds overeenkomen van een Licentieovereenkomst en de bijbehorende Service Level Agreement.

Daarnaast kan via Inventure Technologies een ESCROW-overeenkomst worden afgesloten waardoor de beschikbaarheid van de data en de functionaliteit gedurende de looptijd van deze overeenkomst steeds gegarandeerd is.

Software as a Service

RBIT360° is Software as a Service (SaaS). Door deze constructie hebben gebruikers altijd de laatste versie tot hun beschikking, is de software wereldwijd toegankelijk en heeft de gebruiker geen onderhoudskosten.

Helpdesk & Support

Gebruikers van RBIT360° software kunnen contact opnemen met de helpdesk (support@rbit360.com) of via de Zendesk (inventure.zendesk.com).

Implementatie

Toepassing van RBIT360° software in een organisatie heeft niet alleen impact op Inspectie en Asset Management. Daarnaast is het gebruik van de RBIT360° software pas goed mogelijk als de organisatie beschikt over een (gecertificeerd) Tank- of Piping handboek, opgeleide en gekwalificeerde asset integrity engineers en een op de juiste wijze gevulde database. Om deze redenen, en omdat Inventure Technologies graag wil staan voor de kwaliteit van de oplossing geven wij maximaal aandacht aan de implementatie en het management daarvan.


Downloads

Tank Integrity Software

Tank Integrity Software PDF

Tank Integrity Software PDF

Piping Integrity Software

Piping Integrity Software PDF

Piping Integrity Software PDF